Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie usługi

Szanowni Państwo!

W poniższym dziale zamieszczamy komunikaty dla wykonawców dotyczące aktualnych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie usług.

 

Negocjacje cenowe dot. zapytania nr 4/2014

Wieczorna.pl Sp. z o.o. w Zielonej Górze informuje o podjęciu negocjacji cenowych  z wykonawcami w ramach zapytania o cenę nr 4/2014 na realizację modułu szablonu reklamy dla projektu  pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Unieważnienie postępowania dot. zapytania nr 6/2014

https://docs.google.com/document/d/15USzXfrl6v_lTJaLefRbcSKE1T_6mq-7Y_J00eH3qBk/edit?usp=sharing

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2014

Zapytanie dotyczy usług pomocy prawnej. Prosimy o nadsyłanie ofert zawierających orientacyjne (przybliżone) koszty postępowania na adres zamowienia@wieczorna.pl

Można określić wynagrodzenie w formie godzinowej. Należy określić, czy istnieje możliwość wynagrodzenia w systemie prowizyjnym?

 
Prosimy o nadesłanie ofert do dnia 10 października 2014 r.
 
Dokumentacja jest dostępna na zapytanie, za podpisaniem umowy o dochowaniu poufności danych.

Z uwagi na konieczność zapoznania się oferetnów z dokumentacją, Zamawiający odroczył ocenę ofert do czasu zapoznania się wszystkich oferentów z dokumentacją im przesłaną. 

Wyniki rozstrzygnięcia zapytania nr 5:

https://docs.google.com/document/d/16UQvmkm149fExMVTiX37b65TodNvLYm6PiUSttQcUyo/edit 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2014

Zapytanie ofertowe 7/2014 na wykonanie usługi pośrednictwa w emisji akcji lub obligacji wraz z wprowadzeniem Spółki na rynek New Connect, z dnia 1 października 2014 r.

Szanowni Państwo,

edycja Wieczorna tytułu Merkuriusz Polski to ponad 100 tytułów lokalnych (wydania specjalne i okazyjne). Wydawnictwo powstało na początku 1994 roku wraz z rozpowszechnianiem się sieci Internet i ukazywało sięonline. To najstarsza gazeta wydawana w Polsce. Tytuł prowadzony był także przez dłuższy czas w Wielkiej Brytanii i w RFN. W głównym tytule edycji historycznej Merkuriusza Polskiego oferujemy bogaty dział historyczny, opisujący historię lokalną.

Z uwagi na stały wzrost kosztów prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu nowego wydania wieczornego, jesteśmy skłonni podzielić się udziałami poprzez prywatną emisję akcji, przekształcenie się w spółkę akcyjną i debiut na New Connect. Innym wariantem jest emisja nie zabezpieczonych obligacji. To czynność ryzykowna dla Spółki, więc w przypadku braku zainteresowania inwestorów chcemy uchronić się przed ryzykiem, proponując wynagrodzenia procentowe od pozyskanych środków.

Wszelkie propozycje i oferty proszę składać mailowo na adres: adam.fularz(małpa)wieczorna.pl

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do końca dnia 14.10.2014 r.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Prezentacja wydawnictwa 

Wynik postępowania:

https://docs.google.com/document/d/1EcKdYlqX2UP461Nk6hXe64cz6jfEVxA2nMVJQpsOIms/edit?usp=sharing

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2014

na wykonanie modułu szablonu reklamy dla projektu „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki” Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W związku z ograniczonymi środkami, chcielibyśmy w drodze nowego zapytania ofertowegonr 6/2014 poprosić o dokładne określenie, jakiefunkcjonalności z wykazu opisanych we wniosku aplikacyjnym są Państwo gotowi wykonać, aby zmieścić się w kwocie 16000 PLN brutto? Interesuje nas zakres prac zgodny  z ostatecznym kształtem widżetu opisanym w dokumentacji aplikacyjnej wniosku.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi tutaj:

LINK DO DOKUMENTACJI:

https://drive.google.com/folderview?id=0B3EXKQI3nh_iNnVxX1AzcTItWGs&usp=...

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

a. oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adam.fularz(małpa)wieczorna.pl wraz z kopią na zamowienia(małpa)wieczorna.pl   w terminie do 9 października 2014 r. g. 23.59 (północ);

 Zapytanie ofertowe jest podzielone na 

dwie części

 Ocenie podlega część I, zaś część II- jedynie po pozytywnej decyzji Instytucji Finansującej. Należy podać ceny netto obu części osobno.
Dopuszcza się sytuację złożenia oferty tylko na jedną wybraną część. Mogą one powstać niezależnie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/2014 z dnia 18 września 2014 r.

na

dostarczenie  i uruchomienie modułu zapewniającego realizację modułu rezerwacji on-line projektu „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 
Wyniki zapytania:
 
 
Zapraszamy do nadsyłania ofert. 
Zapytanie ofertowe jest podzielone na 
 
dwie części mogące pracować niezależnie od siebie - moduł w wersji podstawowej oraz osobno - moduł w wersji rozszerzonej.
 
Zamawiający rezerwuje sobie możliwość zlecenia każdej z obu części zlecenia osobnym podmiotom. 
 
W przypadku braku ofert spełniających wszystkie funkcjonalności w opisie, Spółka daje sobie możliwość wyboru oferty/ofert spełniającej tylko część wymagań.

Prosimy, więc o przesłanie ofert nawet w przypadku nie podołania wszystkim założeniom, gdyż mogą się okazać wystarczające.

Ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: zamowienia@wieczorna.pl

oraz do wiadomości na adres adam.fularz(małpa)wieczorna.pl
 
Oferta powinna zawierać cenę osobno dla wersji  podstawowej i osobno, dla wersji rozszerzonej (wersja rozszerzona zawiera inne niż funkcje wersji podstawowej). Dopuszcza się sytuacje złożenia oferty tylko na jedną wybraną wersję.
 
Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert w postępowaniu za zapytane ofertowe nr 5/2014 na moduł rezerwacji online upływa w dniu 2 października, godz. 23:59.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi tutaj:
 
Uwaga:
Należy podać, czy podane ceny są cenami netto czy brutto. Proszę zaznaczyć termin ważności oferty np. do 31.12.2014 roku.
 
ZAPRASZAMY do niezwłocznego złożenia oferty w formie elektronicznej na adres:   zamowienia@wieczorna.pl oraz do wiadomości na adres adam.fularz(małpa)wieczorna.pl
 

Prosimy o składanie także ofert nie spełniających wszystkich opisanych powyżej wymogów.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów:
 
Z uwagi na pytania oferentów udostępniamy dokumenty w formie plików w formacie PDF:
 
 1. Pytania z dn. 24.09.2014 r.
 
1) Czy Zamawiający kontaktował się w sprawie API z właścicielami systemów, z którymi chce się integrować (z dokumentu: "ticketpro,  eticket etc.")? Proszę o jednoznaczne wskazanie systemów zewnętrznych, z którymi Wykonawca będzie chciał się integrować?
 
Tak, wykonawca kontaktował się z właścicielami systemów. Zarządca systemu Ebilet przesłał kod xml, który załączono w SIWZ.
 
Kody firmy Ticketpro załącza się.
Kod xml firmy biletin znajduje się w linku:
(plik biletin_evnts.xml)
Na chwilę obecną Zamawiający dysponuje w sumie 3 kodami xml trzech systemów zewnętrznych. Chce zwiększyć tą liczbę i zastrzega sobie prawo do uaktualnienia wykazu. System powinien mieć możliwość dołączenia kolejnych kodów xml celem ich agregacji. Wykonawca może zastrzec w ofercie iż jego oferta dotyczy jedynie 3 udostępnionych przez Zamawiającego kodów xml syst. zewnętrznych.
 
 
2) Z dokumentu "Za pomocą agentów płatności (np.  PayU,  Przelewy24  i  e­Card) 
wykonawca powinien zapewnić  użytkownikom  widżetu  możliwość   dokonywania  płatności  na 
podane przez organizatora eventu konto bankowe.". Biorąc pod uwagę fakt, że płatności internetowe nie dopuszczają możliwości przelewania środków na różne rachunki bankowe w ramach jednego konta np. na PayU czy Zamawiający dopuszcza przygotowanie innej ścieżki przepływu finansów?
 
Odpowiedź: Aby rozwiązać ten problem, dopuszcza się:
a) przygotowanie innej ścieżki przepływu środków finansowych zaproponowanej przez Oferenta. Należy ją zaznaczyć i wyjaśnić w ofercie, dołączając kolejne karty do mającej nam być przekazanej dokumentacji. 
b) dokonanie wyboru docelowego agenta płatności (operatora systemu płatności) z którym klienci modułu / portalu - czyli kontrahenci rozliczający wpływy z tytułu biletów podpisywaliby umowy o współpracy, wzorem innych dostawców takich rozwiązań, narzucających wybór opratora płatności swoim klientom. 

 Odpowiedzi udzielone na pytania wykonawców w dn. 25.09.2014

1.Jakie podstrony ma zawierać moduł? Z Państwa dokumentu i naszej wstępnej analizy wynika, że mają to być: aktualności, kontakt, regulamin, kalendarz wydarzeń, strona rezerwacyjna. Czy coś jeszcze? 
Opisałem konieczność zapewnienia możliwości stworzenia menu o określonej liczbie poziomów, więcej stron może być zbytecznych jako osobne podstrony, ale administrator modułu może zechcieć dodać więcej podstron jako odnośników zewnętrznych. Podana liczba podstron może być wystarczająca. Proszę pamiętać że każdy z kontahentów musi mieć możłiwość zamieszczenia widżetu pokazującego aktualny repertuar. Tak więc "kalendarz wydarzeń" powinien bardziej przypominać wykaz repertuaru z odnośnikami do możliwości rezerwacji. Dodatkowo w module agregujacym oferty biletowe przewidziano osobne podstrony dla wyświetlania oferty w podziale na poszczególne miasta.
 
 
2,Piszą Państwo, że moduł ma działać przy funkcjonalności Profil producencki. Gdzie znajduje się ta funkcjonalność? 
 
Nie jest to istotne, jest to tylko uzupełnienie innych usług które tworzymy.  Istotne jest aby zaproponowany moduł miał możłiwość osadzenia go na witrynie- jako iframe, lub - np. jako moduł gotowy do zaimplementowania w drupalu. 
 
3. Czy mają Państwo preferowanego dostawcę usług e-płatności?
 
Nie, podaliśmy wymogi jakie powinien spełniać operator usług e-płatności. Powinna istnieć możłiwość zwrotu opłat co namjmniej z panelu operatora płatności, wg numeru zamówienia.  
 
4. Co mają Państwo na myśli pisząc: możliwość zarządzania treścią poszczególnych stron modułu poprzez edytor wizualny? Czy myślą Państwo o edytorze WYSIWYG? 
Tak 
 

 Odpowiedzi udzielone na pytania wykonawców w dn. 26.09.2014

 
5. Jakie możliwości ma posiadać użytkownik po zalogowaniu? 
 
Użytkownik zwykły (nie administrator) powinien mieć możliwość złożenia rezerwacji, kupna kiletu (w docelowej wersji rozbudowanej o tą funkcjonalność) , anulowania rezerwacji, edycji danych kontaktowych i danych do płatności, oraz możl. skasowania konta. 
 
 
6. Jakie formy dostawy biletów Państwo przewidują?
 
Odbiór osobisty w kasie przed spektaklem, wysyłka biletu na podany adres, możliwy jest także bilet domowy, z kodem pozwalającym -po zeskanowaniu (np. przez telefon komórkowy posiadający odpowiednią aplikację) na skasowanie go. Niemniej jest to w mojej ocenie drogie rozwiązanie i nie ująłem go jako pożądanego. Niemniej, także można zaoferować możliwość generowania biletów domowych jako dodatkowe rozwiązanie, jako że oceniamy oferty systemem punktowym. 
 
7. Piszą Państwo, że moduł w wersji rozszerzonej powinien wzorować się na funkcjonalnościach opisanych w serwisie Seatgeek w dziale faq. Proszę wymienić, o których funkcjonalnościach Państwo mówicie, ponieważ jest ich bardzo dużo.
 
Interesują mnie opcje wyszukiwania wydarzenń opisane w kategorii search (wg nazw wykonawców, nazw miejsc eventów, nazw samych eventów, nazw miast.
 
Ciekawa jest opcja "Tracker", pozwalająca na informowanie widzów o zbliżających się występach danego artysty etc. Jako że ocena ofert jest nie tylko cenowa, ae także punktowa, liczba funkcjonalności może mieć wpływ na ocenę oferty.

 Pytania do Zapytanie ofertowe nr 5/2014 z dnia 18.09.2014 na dostarczenie i uruchomienie modułu zapewniającego realizację rezerwacji online projektu „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki” 1. W SIWZ (rozdział Sposób dostarczenia usługi) Wersja podstawowa jak i rozszerzona usługi ma być aktywowana (początkowo ręcznie a docelowo- automatycznie) po dokonaniu opłaty za usługę w serwisie wieczorna.pl, przy czym status konta użytkownika opłacającego abonament może być udostępniony via api serwisu wieczorna.pl.”Czy Zamawiający wyklucza rozwiązanie oparte na systemie prowizyjnym lub upustu od biletu, jako alternatywne lub uzupełniające zapisane w SIWZ abonamentowe?Zamawiający nie wyklucza takiego rozwiązania, ale inaczej- musialby sam dokonywać obróbki płatności, i ich zwrotu w przypadku anulowania wydarzenia. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest aby administrator/ kontrahent obsługujący z ramienia naszego klienta ów moduł,  sam dokonywał obslugi tych transakcji- i to on podpisał umowę z agentem płatności wskazanym przez Wykonawcę bądź Zamawiającego. 1. W SIWZ (rozdział Sposób dostarczenia usługi) jest mowa o parametrach serwera bez informacji o jego systemie operacyjnym. Prośba o uzupełnienie i informację:

 • jaki system operacyjny mają wskazane środowiska

dla naszego VPS jest to centos-6-x86 ( pełna lista jest dostępna pod adresem https://www.nazwa.pl/vps/ ). • dopuszczalne jest rozwiązanie mieszane oparte na postawieniu portalu na serwerze inwestora, a rozwiązania  agregującego ofertę na serwerze wykonawcy lub instalacja całości usługi na środowisku serwerowym Wykonawcy.

Jest to rozwiązanie możliwe do zaimplementowania, ale w ofercie należałoby zaznaczyć warunki finansowe hostingu.

 • Czy Zamawiający przewiduje koszty pochodzące z tytułu utrzymania środowiska serwerowego

Tak, mogą on być znaczne.

 • Czy dopuszczalne jest podniesienie parametrów serwera vps Zamawiającego. Czy parametr taki ma być uwzględniony w ofercie

W trakcie trwania umowy z naszym dostawcą serwera vps istnieje możliwość zmiany parametrów usługi - przy czym dostępne są dwie opcje- tryb 'od teraz' oraz 'od nowego okresu rozliczeniowego'

Parametr można określić w ofercie. • Jaka jest przepustowość łącza internetowego dla środowiska serwerowego, którym dysponuje Zamawiający.

Przepustowość dla usługi wynosi 1 Gbit - jednakże po przekroczeniu 1 TB transferu przepustowość jest

ograniczana do 10 mbps

 1. SIWZ, str. 1, punkt 2.1, fragment „(…)Zadaniem wykonawcy jest w 1. przypadku jest dostarczenie i uruchomienie modułu zapewniającego realizację rezerwacji on-line, dzięki któremu będzie możliwość dokonania rezerwacji na interesujący spektakl, czy też sprawdzenie dostępności miejsc/sali koncertowej, studia nagrań itp.(…)

 • czy zadaniem zamawianego rozwiązania jest umożliwienie klientom końcowym (nie mówimy tu o teatrach/kinach/itp.) dokonanie rezerwacji miejsc na dany spektakl/seans czy też umożliwienie wynajmowania sal koncertowych/teatralnych?

Jeśli kontrahent tak postanowi, wówczas całość danej sali/ studia może być przedmiotem oferty wynajmu/ rezerwacji.  Zamawiający chce mu dać taką możliwość.

 1. SIWZ, str. 2, akapit 2: „(…)Zadaniem wykonawcy jest dostarczenie i uruchomienie modułu zapewniającego realizację rezerwacji on-line, dzięki któremu będzie możliwość dokonania rezerwacji na interesujący spektakl, czy też sprawdzenie dostępności miejsc/sali koncertowej, studia nagrań itp. Korzystać mogą z niego również tradycyjne systemy gotówkowej sprzedaży biletów - jako jedynie systemu rezerwacji miejsc na wydarzeniach. (…)”

 • prosimy o zdefiniowanie terminu „tradycyjne systemy gotówkowej sprzedaży biletów”,

Podmiot który sprzedaje bilety gotówkowo, w kasie, czy w punktach sprzedaży, wg nas prowadzi tradycyjną sprzedaż gotówkową. Odbywa się ona fizycznie, nie- elektronicznie. • prosimy o szersze opisanie scenariusza, w jakim tradycyjne systemy sprzedaży gotówkowej biletów będą korzystać z zamawianego rozwiązania,

Podmiot który sprzedaje bilety gotówkowo, w kasie, czy w punktach sprzedaży, może zechcieć obslugiwać sam proces rezerwowania miejsc- w kasach i punktach sprzedaży- za pomocą tego modułu. Tak więc - prowadząc tradycyjną sprzedaż miałby szansę jednoczesnego dokonania rezerwacji miejsc. • Prosimy o doprecyzowanie punktu 10.3. Dla współpracy z tradycyjną sprzedażą kasową powinien istnieć panel modułu umożliwiający proste i sprawne zaznaczanie w kasie już sprzedanych czy zarezerwowanych miejsc oraz ich “przetrzymanie” na czas finalizacji transakcji w kasie czy punkcie dystrybucyjnym. Zakładane jest wykorzystanie modułu przez więcej niż jedną kasę czy punkt dystrybucyjny danego kontrahenta, do samej organizacji rezerwacji tradycyjnej sprzedaży miejsc. Powinna istnieć możliwość pracy kilku modułów w wersji kasowej jednocześnie dla danego kontrahenta.” Czy oznacza to online’ową integrację z wszystkimi, wybranymi czy tylko macierzystym w stosunku do producenta portalu systemami kasowymi u potencjalnych uczestników portalu, czy może chodzi o moduł webowy w którym będzie można w prosty sposób zarządzać pulą udostępnionych przez teatr biletów bez online’owej aktualizacji z systemem kasowym teatru.

Chodzi tylko o moduł web’owy w którym można w prosty sposób zarządzać pulą miejsc bez online’oej aktualizacji z systemem kasowym teatru. System ten może słuzyć do zarządzania rezerwacjami dla wybranej puli biletów lub dla instytucji, które nie mają innego systemu inhouse’owego. 1. W zależności od odpowiedzi na powyższe pytania proszę o rozstrzygnięcie czy: W SIWZ (rozdział Etap I) Wymogi pp7. umieszczenie biletów w koszyku powinno nałożyć blokadę, aby te bilety nie mogły być w tym czasie (ok. 10 minut) sprzedane w kasie lub innemu klientowi przez Internet; zaś p 8. blokada biletów musi być automatycznie zwalniania po zadanym lub zdefiniowanym w module czasie;

 • Czy mowa tu o blokadach wyłącznie w stosunku do miejsc zdefiniowanych w modułach będących składnikiem oferowanego rozwiązania (na taką interpretację wskazuje opis dla użytkowników sprzedających s 6/7 SIWZ czy „tradycyjnych systemów gotówkowej sprzedaży biletów”?

Tak, blokada tylko dla miejsc zdefiniowanych w module będącym składnikiem oferowanego rozwiązania. Może to być np. pula miejsc udostępnionych do sprzedaży etc. 1. SIWZ, str. 3 akapit 1, fragment: „(…)Moduł w wersji podstawowej docelowo w etapie II realizacji powinien być połączony z serwisami płatności elektronicznych i umożliwiać sprzedaż biletów przez Internet (…)” a SWIZ, str.4 ostatni akapit: „(…)W wyniku zamówienia Zamawiający powinien otrzymać osadzalny widżet, która zapewnia wyszukiwanie, sprawdzanie cen i przekierowujący do platformy dokonywania transakcji celem finalizacji zakupu, przeznaczony dla konsumentów nabywających bilety na koncert, bilety do teatru etc. na rynku dostawców biletów. Moduł wyszukuje oferty sprzedaży biletów (źródła to serwisy typu eticket, ticketpro etc.) zapewniając wyszukiwanie biletów na jedno kliknięcie. Moduł jest wyszukiwarką, oferuje agregację ofert biletów z oferty syst. dystrybucji biletów (ticketpro, eticket etc.), dzięki czemu użytkownik może sprawdzić oferty biletów dla danej grupy muzycznej, koncertu lub innych wydarzeń w Polsce w czasie rzeczywistym oraz zakupić je na stronach oferentów.(…)”

 • prosimy o potwierdzenie, iż poprawnie zrozumieliśmy różnicę pomiędzy wersją podstawową a wersją rozszerzoną zamawianego rozwiązania:

  • w wersji podstawowej rozwiązanie pozwalać będzie na rezerwację i sprzedaż oferty biletowej zgromadzonej wewnątrz rozwiązania (współpracujące teatry samodzielnie administrują własną ofertą biletową wewnątrz zamawianego rozwiązania),

tak, dokładnie, w wersji podstawowej sprzedawane są miejsca z oferty biletowej wewnątrz rozwiązania

  • w wersji rozszerzonej do istniejącej w systemie oferty biletowej/oferty wydarzeń mają zostać dodane wydarzenia pochodzące z zewnętrznych serwisów biletowych ale dla tych wydarzeń proces sprzedaży nie będzie już realizowany wewnątrz rozwiązania (mechanizmami zamawianego rozwiązania) tylko działanie zamawianego rozwiązania będzie się ograniczać wyłącznie do przekierowania przeglądarki klienta końcowego do właściwego serwisu realizującego sprzedaż na dane wydarzenie

Potwierdzam, w wersji rozszerzonej (pełnej) dodaane są wydarzenia pochodzące z zewnętrznych serwisów biletowych ale dla tych wydarzeń proces sprzedaży nie będzie już realizowany wewnątrz rozwiązania (mechanizmami zamawianego rozwiązania) tylko działanie zamawianego rozwiązania będzie się ograniczać wyłącznie do przekierowania przeglądarki klienta końcowego do właściwego serwisu realizującego sprzedaż na dane wydarzenie


 1. SIWZ, str. 3, punkt „Wymogi w etapie II modułu w wersji podstawowej”, fragment: „(…)10. moduł ma współpracować z obsługą szybkich płatności za złożone zamówienie za pośrednictwem firmy pośredniczącej, która umożliwia(…)”

 • czy wszystkie wymagania wyspecyfikowane w punktach 10.1, 10.2 i 10.3 dotyczą zamawianego modułu w wersji podstawowej czy też są wymaganiami dla firmy pośredniczącej?

 

Są to wymogi dla firmy pośredniczącej, która ma umożliwiać dokonanie zwrotu opłaty biletowej za wydarzenie za pomocą jej panelu obsługi, na podstawie numeru zamówienia. Moduł natomiast musi w pełni obsługiwać zwrot wpłaconych kwot za bilety, generując listy zamówień takich biletów, celem stornowania tych transakcji. Stornowanie musi być obsługiwane przez agenta płatności z poziomu co najmniej jego portalu administracyjnego i jest to wymóg Zamawiającego.  Klienci portalu będą musieli samodzielnie móc obsłużyć zwrot opłat za bilety. Zaproponowane rozwiązanie ma to umożliwiać.

 

 • czy firma pośrednicząca, w tym przypadku to serwis/dostawca płatności internetowych (transferuj.pl, platnosci.pl, przelewy24.pl, dotpay.pl)?

 

Tak, jest to agent lub operator systemu płatności.

 

 1. SIWZ, str.3 akapit 1, fragment: „(…), ale całością rozliczeń powinien zawiadywać organizator wydarzenia, nie zaś Zamawiający. Administratorem systemu ma być każdy z użytkowników (np. teatrów) i każdy z tych podmiotów ma być także sprzedawcą biletów. Zamawiający jedynie udostępnia moduł za opłatą. (…)”

 • z powyższego zapisu płynie wniosek, iż należności za dokonywane zakupy mają wpływać bezpośrednio na konta teatrów/instytucji korzystających z rozwiązania (środki finansowe nie będą pośrednio wpływać na konto Zamawiającego)

tak, tak to ma funkcjonować.

 • – czy, w związku z tym należy założyć, że wszystkie teatry/instytucje korzystające z rozwiązania będą posiadać własne konta w systemie dostawcy bezpiecznych płatności internetowych (transferuj.pl, platnosci.pl, przelewy24.pl, dotpay.pl); jeśli tak, to czy wszystkie teatry/instytucje będą posiadać przedmiotowe konta u jednego czy różnych dostawców płatności internetowych?

Minimana kombinacja to konta w systemie bezpiecznych platności internetowych jednego wybranego docelowego dostawcy. Konta byłyby tworzone u wybranego jako docelowy agent płatności. Wykonawca może wybrać i zintegrować wiele systemów płatności, Zamawiający może wyżej ocenić takie rozwiązania. • Czy wybór i podpisanie umowy z operatorem płatności należy do Wykonawcy?

W porozumieniu z Zamawiającym. Wybór taki powinien być odpowiednio umotywowany. Musi się zebrać komisja, która taki wybór zatwierdzi. • Czy inwestor dopuszcza współpracę z instytucją pośredniczącą prowadzącą we własnym imieniu sprzedaż (w tym fiskalną) biletów teatrów

Taki zapis dopuszczający współpracę znalazł się w naszym wniosku. Przypuszczalnie tak, ale musieibyśmy prawnie zbadać skutki szczegółowego zapisu tej części wniosku i wystąpić z zapytaniem do Instytucji Finansującej po otrzymaniu propozycji współpracy ze strony firmy pośredniczącej. List intencyjny lub ofertę współpracy należy przesłać na adres Zamawiającego. Współpraca może być również możliwa na innych warunkach.  

 


 1. SIWZ, str. 7, fragment: „(…)Powinna być zapewniona możliwość obsługi modułu w wersji kasowej, a niniejsze zapytanie obejmuje tylko możliwość zaznaczania z kasy miejsc już niedostępnych, sprzedanych gotówkowo czy zarezerwowanych bezpośrednio w kasie. (…)”

 • prosimy o potwierdzenie, iż dostarczone w ramach zamówienia rozwiązanie ma dostarczać moduł kasowy, którego jedynym zadaniem jest blokowanie miejsc, tak by stawały się niedostępne do rezerwacji i sprzedaży z poziomu widżetu osadzonego na witrynach Zamawiającego i jego partnerów – czyli dostarczony moduł kasowy nie będzie realizował sprzedaży biletów i\lub wydruku biletów,“dostarczone w ramach zamówienia rozwiązanie ma dostarczać moduł kasowy, którego jedynym zadaniem jest blokowanie miejsc, tak by stawały się niedostępne do rezerwacji i sprzedaży z poziomu widżetu osadzonego na witrynach Zamawiającego i jego partnerów”- tak, potwierdzam.

Nie, nie będzie realizował sprzedaży kasowej, ale może to robić w przyszłości. Moduł w wersji kasowej mógłby drukować papierowe lub elektroniczne bilety, których kody które byłyby kasowane poprzez ich skanowanie przez telefon komórkowy z wifi i odpowiednią aplikacją. Z pewnością bylibyśmy zainteresowani taką aplikacją, ale prawnik musiałby sprawdzić, czy jest to możliwe do sfinansowania w ramach wniosku, gdzie opisywaliśmy system rezerwacji. System rezerwacji może działać osobno od kasy fiskalnej i właśnie fiskalizację chcieliśmy oddzielić, z racji konieczności oczekiwania na interpretację Izby Skarbowej.


 1. SIWZ, str.7, fragment: „(…)ewentualnie także sms, które są automatycznie wysyłane do rezerwującego/kupującego (…)”

 • czyim kosztem jest koszt wysłania SMS (płaci za to klient końcowy czy Zamawiający, czy teatr/instytucja korzystająca z rozwiązania)?

Teatr może wykupić pulę sms-ów, lub może tego zbiorczo dokonać Zamawiający, zależnie od propozycji oferenta.

 

 

 1. SIWZ, str.6 „Funkcjonalność rozliczania za opłatę może być też zrealizowana także za pomocą połączenia z systemem księgowym Zamawiającego posiadającym możl. wykonania takiego połączenia - szczegóły są dostępne na zapytanie u dostawcy systemu księgowego wydawnictwa”.  

 • Prosimy o wskazanie dostawcy systemu księgowego i ew. kontaktu w celu pozyskania szczegółów

 

Jest to firma C4IT,

C4IT

Kwaśna 3/9

53-425 Wrocław

NIP: 8991262454

REGON 022135958

www.c4it.com.pl

mailto: pawel.gozdziaszek[małpa]c4it.com.pl

 

 1. SIWZ s. 7: „Muszą mieć możliwość zamieszczenia widżetu na swojej własnej stronie www- ta część usługi będzie wymagała opłacenia abonamentu - przy czym status konta użytkownika opłacającego abonament może być udostępniony via api serwisu”

 • Proszę o potwierdzenie, że opłacanie abonamentów przez organizatorów będzie się odbywać poza rozwiązaniem. W przedmiotowym systemie jedynie będzie pobierana z zewnętrznego systemu (SIWZ s. 8/9) lub odnotowywana ręcznie przez administratora Zamawiającego i przekazywana w API informacja o statusie opłacony/nieopłacony i na jaki okres

Potwierdzam.

 

 1. Proszę o określenie jakie funkcje będą podlegały opłatom abonamentowym od organizatorów, a jakie będą dostępne za darmo

W całości w okresie promocyjnym całość usług powinna mieć możliwość oferowania ich bezpłatnie.

Płatna wersja:

W wersji podstawowej- zamieszczenie widżetu na swoim własnym www, pobranie kodu widżetu.

Ewentualnie (możliwośc włączenia płatności)

Użytkowanie widżetu w wersji kasowej (do szybkiej rezerwacji biletów w kasie/ punkcie sprzedaży)

Sprzedaż biletów on-line (możliwość włączenia płatności)

 

W wersji rozszerzonej-

Dla każdego z miast zestawienia wydarzeń są generowane bezpłatnie. Zestawienia zbiorcze wydarzeń- także są generowane bezpłatnie.  

 

Plik z odpowiedziami w formie do wydruku:

https://docs.google.com/document/d/1lDNsd5__ny_d-jS6ycKS3DP4RiM9Eg8goTTATH6G07w/edit?usp=sharing


Odp. udzielił A. Fularz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/2014 z dnia 9 września 2014 r. na wykonanie modułu szablonu reklamy w portalu Wieczorna.pl w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- ­2013.
Uwaga! Termin składania ofert w zapytania ofertowego 4/2014 upływa dnia 22.09.2014 r. o godz. 23:59 (północ).

Zapraszamy do nadsyłania ofert. 

ZAPRASZAMY do niezwłocznego złożenia oferty.

Ofertę należy dostarczyć do dnia 22 września 2014 r., do godz. 23.59 w formie elektronicznej na adres: zamowienia@wieczorna.pl

W razie pytań - prosimy o kontakt telefonicny: 604443623, lub e-mailowy: zamowienia@wieczorna.pl

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi tutaj:

 Dodatkowe informacje.

Należy podać, czy podane ceny są cenami netto czy brutto. Wersja pełna powinna zawierać funkcjonalności wersji podstawowej. Proszę zaznaczyć termin ważności oferty np. do 31.12.2014 roku.

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 10.09.2014 r.

1. Do jakiego oprogramowanie ma być ten moduł?
Sam cms witryny jest rozbudowywany na oprogramowniu drupal. Moduł może dzialać zupełnie oddzielnie, mogę go zamieścić za pomocą kodu php (get_cotent) albo przestarzałej opcji iframe na docelowej witrynie. 
 
2. W jakiej technologii ma być wykonany moduł?
 
Nie sugerujemy technologii. Podaliśmy jedynie przykłady w SIWZ. Preferujemy najbardziej aktualne rozwiązania, najlepiej typu open source. W SIWZ są zawarte istotne linki i benchmarki.
 
Odpowiedzi na telefoniczne pytania wykonawców z dn. 11.09.2014 r.
 
Jaki rodzaj formularza zastosować
Ofertę można przedstawić/ złożyć na własnym formularzu, nalezy zawrzeć informacje zgodnie z uwagami w ustępie "Dodatkowe informacje"
 
W jakiej technologii wykonać moduł (ponowione pytanie).
Moduł można wykonać w dowolnej technologii, idealnym byłby moduł możliwy do zainstalowania w CMS Drupal (wersja 7 lub 8). Ale możliwe są też całkowicie niezależne "widżety".
Moduł może komunikować się z API systemu CMS Drupal, aby uzyskać dane o loginach i hasłach użytkowników. Struktura serwisu (mapa) jest dostępna dla oferentów na zapytanie telefonicznelub pocztą email.
 
Odpowiedzi na pisemne pytania wykonawców z dn. 11.09.2014 r.
 

w związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem mam pytanie związane z załącznikiem, który zamieszczam. Otóż w punkcie 3 jako wymaganie piszą Państwo o dwuletnim doświadczeniu w wykonywaniu tego typu usług. Co konkretnie mają Państwo na myśli? Czy chodzi o projektowanie modułów czy konkretnie o usługi IT?

Treść sformułowania w w/w załączniku:

1. minimum 2-­letnie doświadczenie w podobnych usługach. ; Jeśli oferta danej firmy zostanie wybrana dostarczy ona, przed podpisaniem umowy, kserokopie dokumentów potwierdzających spełniane wymagania.

Odpowiedź:
 
Będziemy sprawdzali, czy wybrany oferent wykonywał jakiekolwiek realizacje w dziedzinie usług IT. Nie chcemy powierzyć zapytania firmie świadczącej usługi innych branż. Mile widziane byłby takie dokumenty jak np. potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk portfolio ze strony internetowej Wykonawcy. Dokumenty składa się dopiero po wezwaniu Zamawiającego w przypadku zainteresowania ofertą Wykonawcy.
 
odpowiedzi udzielił A. Fularz/ Wieczorna.pl
 

Zarząd Wydawnictwa Merkuriusz Polski informuje o następujących toczących się / planowanych procedurach udzielenia zamówienia na wykonanie usługi w innych formach:

 

Postępowanie w formie tzw. rozeznania rynku nr 2/2014

Postępowanie w formie tzw. rozeznania rynku nr 2/2014, z dnia 12 sierpnia 2014 r. na wykonanie usługi prowadzenia księgowości projektu „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki” w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- ­2013.

Uwaga! Cena określona w ofercie winna zawierać informację czy dotyczy jednego miesiąca świadczenia usług czy też całego okresu, który został określony w zapytaniu (t.j. do 31.12.2014 r.).

Dodatkowe informacje dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty:
Spółka generowała w poprzednim okresie średniomiesięcznie 5-6 faktur, wystawiała 2 listy płac miesięcznie, zatrudniała 2-3 osoby. 
Dokumenty księgowe są do wglądu w godzinach 9-16 w biurze projektu, ul. Dolina Zielona 24a, lokal pod gabinetem lekarskim. Dotychczas dokumentacja była prowadzona przez biuro rachunkowe. 

Oferty należy składać w postaci listu email w ciągu 7 dni, do dnia 19 sierpnia 2014 g. 18.00, na adres zamowienia(małpa)wieczorna.pl, z tytułem zapytania w treści nagłówka listu email.

Prosimy o wycenę Państwa usług dla prowadzenia usług księgowych. Spólka z o.o. 
 
 
 
Obsługa księgowo – podatkowa – ryczałt miesięczny – kwota......... zł netto (do 10 dokumentów)
 
Obsługa kadrowo – płacowa – ryczałt miesięczny – kwota ......... zł/os netto (umowa o pracę)
 
– ryczałt miesięczny – kwota ......... zł/os netto (umowa zlecenia)
 
– ryczałt miesięczny – kwota .......... zł/os netto (umowa o dzieło)
 
 
Cena zawiera wszystkie usługi wymienione w naszym zapytaniu ofertowym:
 
 
obsł. księg. podatkowa
 
 prowadzenie ksiąg rachunkowych (do 10 dokumentów miesięcznie, każde dodatkowe 10 dokumentów zwiększa 
 
 ocenę merytoryczno – rachunkową przekazywanych dokumentów źródłowych, nadzór nad terminowością ich spływu 
 
oraz dokonywanie ich opisu zgodnie z ustalonymi wytycznymi,
 
 prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Projektu,
 
 sprawowanie kontroli nad bieżącymi wydatkami oraz bieżąca kontrola realizacji budżetu Projektu,
 
 sporządzanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej na zatwierdzonych formularzach w ustalonych okresach 
 
 obsługę w zakresie wynagrodzeń i zobowiązań wobec ZUS, w tym: sporządzanie list płac, ustalanie wysokości zaliczek na 
 
podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanie składek emerytalno – rentowych i zdrowotnych od wszystkich
 
wynagrodzeń oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji dla ZUS.
 
 Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości i deklaracji dla urzędów,
 
 Sprawdzanie poprawności wydatków dokonywanych w systemie bankowym, raportowanie o zaobserwowanych 
 
nieprawidłowościach, pomyłkach etc.
 
 
 przygotowywanie faktur do rozliczenia zgodnie z wymogami projektu (opisy, dekretacje) zgodnie z wymogami projektu, 
 
pod kontrolą zarządu spółki i wg instrukcji.
 
 ścisła współpraca z zespołem realizującym Projekt.
 
 modyfikowanie, aktualizacja planów kont
 
 ewidencjonowanie dokumentów 
 
 prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 
 prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 
 prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych
 
 prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami
 
 ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji CIT 8
 
 kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie i wysyłanie deklaracji, zeznań rocznych, 
 
aktualizacja danych firmy, kontakt z urzędem)
 
 reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej i organami podatkowymi w zakresie bieżących 
 
spraw księgowych oraz podczas kontroli
 
 sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie prowadzonym przez biuro
 
 doradztwo podatkowe
 
 sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa)
 
Obsługa kadrowo-płacowa:
 
 sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 
 prowadzenie akt osobowych pracowników
 
 ewidencja czasu pracy pracowników (urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe, macierzyńskie itd.)
 
 sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia
 
 prowadzenie rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 
 obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 
 sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 
 przygotowywanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 
 sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz imiennych raportów dla osób ubezpieczonych
 
 obliczanie zaliczek na podatek PIT-4
 
 sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wieczorna.pl Sp. z o.o. informuje o następujących toczących się / planowanych procedurach zapytania ofertowego:

 

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. na dostawę i wdrożenie Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu Wieczorna.pl w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- ­2013.
  Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.
  Nowy termin składania ofert w zapytania ofertowego 1/2014 upływa dnia 7.02.2014 r. o godz.18:00.
  Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania mające na celu objaśnienie treści zapytania ofertowego. W wyniku powstałych wątpliwości Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin składania ofert do dnia 7.02.2014 r. Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnioną treścią udzielonego wyjaśnienia, dostepnego tutaj [link].
  Postępowanie zakończone Zobacz wyniki

 2. Zapytanie ofertowe nr 2/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- ­2013.
  Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.
  Nowy termin składania ofert w zapytania ofertowego 2/2014 upływa dnia 14.02.2014 r. o godz.18:00.
  Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania mające na celu objaśnienie treści zapytania ofertowego. W wyniku powstałych wątpliwości Zamawiający zdecydował się zmodyfikować treść zapytania ofertowego oraz wydłużyć termin składania ofert do dnia 14.02.2014 r. Modyfikacja treści zapytania polega na zmianie treści opisu przedmiotu zamówienia oraz na umożliwieniu przedstawienia alternatywnej formy udokumentowania doświadczenia wydawniczego. Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnioną treścią zapytania ofertowego oraz udzielonego wyjaśnienia, dostepnego tutaj [link].
  Szczegółowe informacje....
  Postępowanie zakończone Zobacz wyniki

 3. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. na wykonanie usługi prowadzenia księgowości projektu „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki” w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- ­2013.
  Postępowanie zakończone Zobacz wyniki

 

Zarząd Wydawnictwa Merkuriusz Polski informuje o następujących toczących się / planowanych procedurach udzielenia zamówienia na wykonanie usługi w innych formach:

 1. Opracowanie wspólnego wizerunku marki Wydawnictwa Merkuriusz. Część typograficzna. - postępowanie w formie tzw. rozeznania rynku nr 1/2014

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ POWYŻSZYCH ZLECEŃ!
Oferty i ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia(małpa)wieczorna.pl lub telefonicznie pod nr: 604 443 623.

 


Postępowanie w formie tzw. rozeznania rynku nr 1/2014
na o
pracowanie wspólnego wizerunku marki Wydawnictwa Merkuriusz. Część typograficzna.

Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

Opis przedmiotu zamówienia
Wydawnictwo ma już wyjściową wizję typografii i design dla swoich wydawnictw. Jest to publikacja „Hypnerotomachia Poliphilii”, będąca XV-wieczną publikacją, wydaną w 1499 r., wskazywaną jako wzór czytelnego, przejrzystego dizajnu wzorowanego na kulturze antycznej. Wydawnictwo, będąc podmiotem dążącym do powrotu do korzeni prasy, zamierza uruchomić jakby dokładnie ten sam dizajn: ten sam styl ilustracji i ten sam krój czcionki, tylko że w wersji na komórki i urządzenia mobilne, a także na większe wymiary ekranów.

https://www.google.pl/search?q=hypnerotomachia+poliphili&safe=images&client=firefox-a&hs=gwH&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-8zaUpTsBoaZtAbrs4HIBQ&ved=0CEUQsAQ&biw=1680&bih=861

Zamówienie obejmuje:

1. Dostawa czcionki spełniającej wymogi zamawiającego

Dostawę czcionki w odpowiednim formacie i rozszerzeniu celem instalacji jej w środowisku CMS: Drupal, wersje 7.22 i 7.23
Podgląd wyglądu zamawianej czcionki  i jej dostosowania do wymagań technicznych zamawiającego:

https://www.google.pl/search?q=Aldus+Manutius&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0NHaUvabGIqbtAaQy4CAAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=861#channel=rcs&q=aldus%20manutius%20font&revid=909485651&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&safe=off&tbm=isch&imgdii=_

Czcionka może i powinna zawierać ligatury, np. ct.

 

Ilustracje, materiał graficzny:

Typeface:

http://www.google.pl/search?q=Aldus+Manutius&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MdHaUuzNM8HYswa06oC4Bg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=861#channel=rcs&q=aldus%20manutius%20typeface&revid=724250727&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&safe=off&tbm=isch&imgdii=_

Przykładowy krój czcionek objętych zamówieniem: http://www.identifont.com/similar?TW

Przykładowy krój i układ typograficzny na ujęciach z dawnej publikacji: http://www.e-venise.com/histoire-imprimerie-venise.htm


Część typograficzna zlecenia: nagłówki

Prace obejmujące naprawy nagłówków to prace typowo typograficzne. Wydawca akceptuje zarówno pliki wektorowe jak i bitmapy, w rozdzielczości 600 dpi lub, opcjonalnie, 300 dpi (po uzgodnieniu). Zamawiający odbiera prace poprawnie i starannie wykonane. Nie jest dopuszczalna zmiana kroju liter, ponieważ "danej czcionki już nie ma na rynku". Należy ręcznie odtworzyć krój pisma, korzystając z danego tytułu jako przykładu, lub- opcjonalnie, po prostu poprawić istniejący nagłówek, co być może zaakceptujemy jeśli nie znajdziemy typografa który przetłumaczy nazwy tytułów bezwzględnie zachowując kroje pisma. Zarząd wydawnictwa jest bardzo staranny i dokładny jeśli idzie o liternictwo nagłówków, nie dopuszcza zmian czcionek ponad absolutne minimum.

Zamawiający zleca:

2. Naprawę nagłówka nr 1 gazety lokalnej która stanie się częścią serwisu wieczorna.pl

Polskie liternictwo należałoby dopracować, wykasować nazwę "Legnicka.eu" i zastąpić ją nazwą w domenie wieczorna.pl. Spolszczenie tytułu też wchodziłoby w grę (Gazeta Legnicka, ale tą samą czcionką- to chyba ozdobna Fraktur). Ten środkowy rysunek lwa Zamawiający może sam poszukać i podesłać. 
Legnicka.eu

Wykonanie w grafice wektorowej lub grafice bitmapowej, w wysokiej rozdzielczości, także w jakości do druku. Wydawca ma szereg podobnych zleceń. Niektóre nagłówki można wyszperać w archiwach on-line lub archiwach miast czy bibliotekach. Takich zleceń Zlecający miałby może z kilkanaście.

 

3. Naprawę nagłówka nr 2. gazety lokalnej która stanie się częścią serwisu wieczorna.pl:

Liternictwo należałoby dopracować, jest niewyraźne. Spolszczenie tytułu też wchodziłoby w grę (Gazeta Gdańska, ale tą samą czcionką- to chyba ozdobna Fraktur). Ten środkowy rysunek herbu i lwów Zamawiający może sam poszukać i podesłać- posiada podobny w dużym rozmiarze. 
 
 

4. Naprawę nagłówka nr 3:

 
Naprawa nagłówka, zgodnie z oryginalną typografią nazwy "Echa Płockie i Łomżyńskie", przeróbka nazwy na "Łomżyńska".
 
5. Naprawę nagłówka nr 4:

 
Naprawa jakości nagłówka. Tłumaczenie nagłówka z pełnym zachowaniem oryginalnej typografii, poprawka herbu (może wydawcy uda się odszukać dawny herb w lepszej jakości). Wykasowanie nazwy domeny.
 
6. Naprawa nagłówków nr 5-8:

poprawa jakości (niska rozdzielczość), powrót do oryginalnej typografii, wykasowanie nazwy domeny.
 
 
 

7. Naprawa nagłówka nr 9

Przeróbka liternictwa z powrotem do oryginalnej typografii, możliwe że z tłumaczeniem nazwy tytułu. Wykasowanie nazwy domeny, poprawniejsze spolszczenie oryginalnego tytułu Stolper Post.

 
Przykładowa treść ogłoszenia o nadyłanie ofert: https://drive.google.com/file/d/0B3EXKQI3nh_iVjZBOHpsbHRNd1k/edit?usp=sharing

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt "Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli  do propagowania kultury i sztuki" ma na celu wprowadzenie nowej e-usługi "wieczorna.pl" działającej pod marką handlową "Merkuriusz Polski edycja wieczorna", która będzie oferowała następujące funkcjonalności:

 1. Profil producencki (Profil profesjonalny) - funkcjonalność skierowana do instytucji kulturalnych w Polsce, przedsiębiorców z dziedziny filmu, dźwięku i muzyki mająca na celu ułatwić kontakt pomiędzy tymi organizacjami a indywidualnymi użytkownikami. Profil ma na celu  promocję i szerzenie kultury w Polsce poprzez aktywną prezentację wspomnianych podmiotów.
 2. Szablon reklamy - funkcjonalność skierowana do każdego użytkownika portalu wieczorna.pl umożliwiająca stworzenie własnej reklamy na  podstawie prezentowanych szablonów (edytowanie tła, treści itp.).
 3. Profil Młodego Twórcy - funkcjonalność promująca zdolną młodzież w Polsce. Na profilu użytkownik będzie zamieszczał swoje prace (pisane,  audio, wideo), a dostęp do wybranych treści będzie płatny (użytkownik także będzie na tym zarabiał).


E-usługa będzie świadczona w formie zdalnego serwisu, bez udziału człowieka.
Rynek docelowy: Młodzi twórcy, chcący promować swoją twórczość w internecie, oraz ich odbiorcy: słuchacze, czytelnicy, widzowie etc. Mikroprzedsiębiorstwa z ograniczonymi środkami na promocję.
Inna grupa to fani sztuki teatralnej i operowej,jak też i sama grupa teatrów i oper, mogąca korzystać z funkcjonalności portalu by dotrzeć do odbiorców.
Inną grupą docelową są odbiorcy nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, jak też grupa producentów tych treści multimedialnych.

W chwili obecnej powstał portal www.merkuriusz.wieczorna.pl jako wersja testowa, mająca zainteresować czytelników powstającym nowym produktem, nawiązującym do tradycji klasycznych mediów.

Wizerunek tytułów lokalnych w wydawnictwie Wieczorna.pl:

Szanowni Państwo,

Witamy Państwa w Wydawnictwie Merkuriusz Polski. Tytuły wchodzące w skład wydawnictwa mają długą tradycję prasy opiniotwórczej, do której nawiązujemy, próbując wypracować modele biznesowe pozwalające dalej istnieć na tym rynku wydawniczym. W roku 2011 świętowaliśmy 350-lecie wydawnictwa Merkuriusz Polski.

Przez lata staliśmy się marką niszową, ale jest to ciekawa nisza. Staramy się kontynuować tradycje wydawnicze także w sferze cyfrowej, tworząc produkt o nazwie- gazeta on-line nawiązująca do gazet u szczytu ich potęgi rynkowej- co jest coraz trudniejsze ze względu na dotkliwe braki wyspacjalizowanej kadry informatycznej. Udało nam się ograniczyć koszty i zmienić model biznesowy. Aktualnie wydawnictwo przechodzi kolejną metamorfozę. Szukamy wartościowych pracowników i managerów, gromadzimy zespół osób mogących podołać zadaniu pokierwoania wydawnictwa na nowe tory rozwoju.

W dobie wybuchu sieci Internet przeżywaliśmy ciężkie chwile. Wydawnictwo było utrzymywane przy życiu przez cieżką pracę właścicieli i współpracowników. Zdawało się, że przestaniemy istnieć. Dziś nasze wydawnictwo utrzymuje ok. 170 niewielkich systemów wydawniczych obsługujących ponad 100 tytułów lokalnych oraz kilkadziesiąt tematycznych. Wielkim wyzwaniem jest dla nas integracja tytułów oraz utrzymanie wysokiej jakości wydawniczej przy jednoczesnym zwróceniu się ku coraz młodszym pokoleniom czytelników.

Mamy też inny model marketingowy- nie chcemy trafiać do użytkownika masowego. Reklamujemy się dzięki rekomendacjom naszych czytelników i użytkowników serwisów. Przez lata udało nam się zgromadzić grupę odbiorców w wyspecjalizowanych środowiskach zawodowych oraz w świecie kultury i sztuki. Jednocześnie jesteśmy wierni koncepcji prasy wysokiej jakości, paradoksalnie- ze względu na warunki gospodarcze- dużo trudniejszej do zrealizowania niż jeszcze sto lat temu. Przemiany rynku mediów są dla nas wyzwaniem- mamy nadzieję że uda się nam odrodzić niczym feniks z popiołów. Wielka jest w tym zasługa dość ciężko pracującej kadry wydawnictwa.

Wizerunek marki
Wydawnictwo nawiązuje do publikacji o kulturze, technologiach, historii, sztuce realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnego diznajnu, minimalistycznego i przejrzystego w ramach identyfikacji wizualnej serwisu wieczorna.pl. Identyfikacja ta, choć prosta i przejrzysta, musi nawiązywać do tradycji, historycznego charakteru i historycznej roli prasy. Chcemy zachować dawne winiety, możliwe że lekko tylko odmłodzone. Nie interesują nas propozycje ich zmian, chyba że nawiązujace do podobnych reform historycznych winiet innych wydawnictw.

Proponowane zagraniczne wzorce (traktowane jako benchmarki):
www.faz.net
www.nyt.com
http://deafpigeon.co.uk/
http://www.ijb.ca/
http://www.karlanders.de/

Proponowane polskie referencje
http://www.futu.pl/futu,2,1239,futu_paper.html
http://www.vice.com/pl
http://www.xn--fpi-spa3g.pl/

Target
Interesuje nas stworzenie regionalnych i lokalnych serwisów o bardzo jasno zdefiniowanym core targecie na rynkach lokalnych. Są to osoby wchodzące w dojrzałość na przełomie XX/XXI wieku, tak zwani  “millenials” (lub  pokolenia Y i Z).
http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z
http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Y

Merkuriusz ma skupiać serwisy o minimalistycznym dizajnie i prostych funkcjonalnościach, powstałe na bazie multiportalu, jednocześnie zorientowane pod dostarczanie konkretnych usług, które w przesżłości były domeną gazet papierowych. Dlatego też feel and look tego typu tytułów winien jak najbardziej nawiązywać do tradycji prasy papierowej. Są to gazety dla millenials i z taką wizją winny być tworzone jakiekolwiek funkcjoinalności i dizajn tych serwisów. Inne pokolenia nie są głównym targetem- grupy te mają własne przyzwyczajenia. Jak tworzyć image tych tytułów? Chcemy stworzyć sieć rozpoznawalnych mediów regionalnych, działających jak sieć naczyć połączonych (content flow pomiędzy wiczorna.pl a domenami regionalnymi). Mamy tu szansę wykorzystać pomijany potencjał skali z działania we wszystkich większych miastach kraju (tych powyżej 30 tys. mieszkańców). Mamy przygotowane technologie informatyczne mające nam to umożliwić. Głównym zadaniem jest pośrednictwo w dostepie do informacji, a także generowanie własnego contentu. Tytuły są tłumaczone na bieżąco na obce języki i chcemy je udostępnić wszystkim osobom obcojęzycznym. Dostępne są tłumaczenia na 60+ języków obcych w czasie rzeczywistym i stawiamy sobie ambitny cel ciągłego rozwoju tej funkcjonalności. Serwisy mają charakter ogólnych mediów informacyjnych, ukierunkowanych na content lokalny, najlepsze materiały będą się ukazywać na wieczorna.pl. Mamy w planach stworzenie grup redaktorów lokalnych, ściśle współpracujących między sobą.

Co wiemy o zwyczajach technologicznych naszego targetu?
Raport Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy “Młodzi i media” z roku 201o roku jasno wskazuje na duże zainteresowanie nowymi mediami (nowymi zarówno technologicznie, jak i historycznie nowymi sposobami myślenia). Z pracy ponad 10 badaczy wynika, że współczesnie młodzież oraz osoby dorosłe (do 35 roku zycia) korzystają chętnie z dóbr cyfrowej kultury w Internecie, aktywnie dzielą się (poprzez np. serwisy mediów społecznościowych) tymi treściami, oraz nierzadko sami je tworzą (muzyka, blogi).
Ta grupa ma wysokie kompetencje twórcze, oraz technologiczne, potrafi się poruszać po Sieci, wyszukiwać interesujących informacji i dzielić się nimi. Znaczna grupa także korzysta z mobilnego internetu (smartfony).
Jednak życie w natłoku informacji i treści sprawia, że czasem trudno o weryfikację prawdziwości czy przydatności konkretnej wiedzy czy informacji z Internetu. Dlatego właśnie wieczorna.pl stawia na tradycyjny model prasy, z jej etosem i bez pogoni za sensacją. Chcemy przyciągać uwagę użytkowników nie tylko profesjonalnie przygotowanymi, odpowiednio przefiltrowanymi treściami, jak i atrakcyjną szatą graficzną layoutu.

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

na wykonanie usługi prowadzenia księgości projektu „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”

Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

Uwaga! Cena określona w ofercie winna zawierać informację czy dotyczy jednego miesiąca świadczenia usług czy też całego okresu, który został określony w zapytaniu (t.j. do 30.06.2013 r.).

Dodatkowe informacje dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty:
Spółka generowała w poprzednim okresie średniomiesięcznie 5-6 faktur, wystawiała 2 listy płac miesięcznie, zatrudniała 2-3 osoby. 
Dokumenty księgowe są do wglądu w godzinach 9-16 w biurze projektu, ul. Dolina Zielona 24a, lokal pod gabinetem lekarskim. Dotychczas dokumentacja była prowadzona przez biuro rachunkowe. 

Zapytanie w wersji do druku:
https://docs.google.com/document/d/1clxZB2LIgnG0gJwLLfrovYx-1gJX_Vm6wZA-hJ1ZaY4/edit?usp=sharing

Formularz ofertowy w wersji do druku:
https://docs.google.com/document/d/1Vto0OfjYxqKjWamFWeisq1mRQVG4C-d8B06MU3yZBX8/edit?usp=sharing

Protokół zapytania ofertowego - do pobrania tutaj [link]

 


 
Zapytanie ofertowe nr 2/2014 
na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki.

Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie www.wieczorna.pl  umieszczono Zapytanie ofertowe nr 2/2014 na “Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”.

Przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednocześnie uprzejmie informuję, że jest to trzecie ogłoszenie tego samego przedmiotu zamówienia, tym razem uproszczone. Poprzednie zamówienie było opublikowane w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2013 i 3/2013. Zapraszamy do nadsyłania ofert. Możemy w dowolnym momencie ogłosić zakończenie terminu zbierania ofert, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Mając na uwadze Państwa kompetencje i doświadczenie ZAPRASZAMY do niezwłocznego złożenia  oferty.

 

Elementy serwisu

 

Zamawiający zaleca korzystanie z gotowych modułów i rozwiązań opartych na tzw. licencji wolnego oprogramowania, celem ograniczenia kosztów realizacji Przedmiotu Umowy i nie powielania istniejących na rynku bezpłatnych rozwiązań tego typu. Oferent zamierzający wykorzystać tego typu gotowe rozwiązania winien już na etapie przedstawienia oferty przedstawić listę modułów, które planuje wykorzystać do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza tworzenie modułów od podstaw tylko w uzasadnionych wypadkach, kiedy dostępne rozwiązania nie mogą być zaadoptowane do potrzeb tworzonego Serwisu. 

Zapytanie obejmuje stworzenie serwisu internetowego

 1. Oprogramowanie: system zarządzania treścią (CMS) z modułem administracyjnym
 2. Oprogramowanie: wdrożenie i zoptymalizowanie modułu CMS (system publikacji i zarządzania treściami).
 3. Oprogramowanie: moduł semantycznego wyszukiwania, zaznaczania miejsca na mapie i przeliczania na odległość, sugerowania najlepszego połączenia.
 4. Oprogramowanie: moduł klienta indywidualnego (Profil Młodego Twórcy).
 5. Oprogramowanie: moduł Profil producencki.
 6. Moduł geolokalizacji;
 7. Opracowanie Dokumentacji Serwisu (wdrożeniowej).
 8. Wykonanie testów końcowych.
 9. Wdrożenie Serwisu.

 Szczegółowe informacje na temat zamawianego serwisu internetowego znajdą Państwo tutaj [link].

 
 
 

____________________________________________________________________
Informacje na temat pierwszych kroków i działań po nawiązaniu umowy

Zamawiający przeprowadził prace nad wyglądem i strukturą witryny, przygotował proste wizualizacje wyglądu i struktury poszczególnych podstron.
Planowane jest przeprowadzenie warsztatów metodą kodizajnową (co-dizajn) celem wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie struktury witryny i analizy proponowanej struktury informacji. Warsztaty te winny odbyć się w mieście zamawiajacego, możliwym miejscem jest jego siedziba, bądź w mieście do którego przybyć moze zespół projektowy wydawnictwa.
Praca ta ma zakończyć się zredagowaniem wspólnego dokumentu w którym są zefiniowane wszystkie niezbędne funkcjonalności początkowego etapu prac. Prace są prowadzone metodą etapową, staramy się do niezbędnego minimum ograniczyć prace planistyczne- spółka płaci za wdrożone i wykonane prace programistyczne, których planowanie ma być efektem współpracy wykonawcy z zamawiającym- a wykonawca ma składać w odpowiednim czasie umożliwiającym 3-dniowy czas odpowiedzi zamawiającego na zapytania wykonawcy.
Spółka może organizować wideokonferencje z wykonawcą. Spółka posiada platfoprmę extranet jako część swojego systemu intranet. Może udostępnić wykonawcy system wydawniczy z zamieszczonymi wszystkimi ważnymi dokumentami projektowymi oraz danymi kontaktowymi koordynatorów i realizatorów projektu. Wykonawca jest obowiązany w trybie rzeczywistym raportować postęp prac, zdawać w trybie rzeczywistym całą relację z postępu prac, wraz z udokumentowaniem dokonanych kroków, uploadem screenshotów.

Analiza istniejących systemów

Zamawiający posiada już istniejące sprawne systemy wydawnicze i oferowane rozwiązanie już w wersji wstępnej nie może być gorsze niż już posiadane systemy wydawnicze, będące, wg wiedzy zamawiającego, na poziomie aktualnym względem postępu technicznego. Zamawiający udziela niniejszej informacji technicznej. Rozwiązania od strony technicznej są wg Zamawiajacego na poziomie aktualnym względem postępu technicznego, i posiada wdrożone najnowsze lub przedostatnie wersje oprogramowań.

Instalacja  1:
Testowa i  w trakcie prac. Z zainstalowanymi około 157 modułami, z których tylko ok. 1/3 jest używana.

Informacja n/t stopnia aktualizacji:
  Drupal    7.23
  Wersja bazy danych    5.5.25a-log
  PHP    5.3.8

Instalacja 2:
(www.merkuriusz.wieczorna.pl)
Instalacja ta może służyć Wykonawcy np. przy rozbudowie do systemu docelowego, początkowo bez pracy na szablonie, poprzez dodawanie kolejnych funkcjonalności.

Informacja n/t stopnia aktualizacji:
Z zainstalowanymi około 186 modułami, z których poniżej 1/3 jest używanych i włączonych.

   Drupal    7.22
   Wersja bazy danych    5.5.25a-log
   PHP    5.3.8

Zamawiający posiada następujące składniki które może wnieść do projektu:
Zainstalowany system cms drupal w wersji przedostatniej lub ostatniej.

Niezintegrowaną z projektem sieć społecznościową z niewielką liczbą funkcjonalności z zakresu autopublikacji i sprzedaży treści dostępną pod tymczasowym adresem rtvp.pl (mogącą funkcjonować w serwisie pod adresem np. tworcy.wieczorna.pl albo autorzy.wieczorna.pl po np. dokonanej intregracji z dotychczasowym serwisem) wraz ze sprawnymi funcjonalnościami:

-hostingiem plików wideo
-siecią społecznościową z zarejestrowanymi użytkownikami
-możliwością publikacji zdjęć przez wielu użytkowników (klasyczne funkcjonalności znane z sieci społecznościowych)
-możliwością publikacji treści przez użytkowników, sprzedawania jej za pomocą własnego systemu paywall istniejącego jako moduł typu add-on, ale którego sytstem płatności obsługuje jedynie popularne karty kredytowe oraz system paypal
-istnieje możliwość integracji sieci społecznościowej i posiadanych systemów Drupal.

-Zamawiający, z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, jest zainteresowany możliwie najpełniejszą integracją już posiadanych rozwiązań w planowane działania wykonawcy. Istnieje możliwość wykorzystania już istniejących rozwiązań typu open source pozwalających połączyć autoryzację użytkowników obu systemów, ale nie wiemy, czy umożliwi to wykorzystanie w celu zarabiania na publikacji treści już istniejącego systemu  wydawniczego, skoro to rozwiązanie nie obsługuje najpopularniejszych w Polsce form mikropłatności.

Opis rozwiązania umożliwiającego integrację już posiadanych systemów:
https://drupal.org/node/1075942

Zamawiający nie ma przeciwwskazań przeciwko wykorzystaniu już istniejących zasobów, które nie są zintegrowane, ale których system paywall ma istotne mankamenty utrudniające działalność zarobkową wydawnictwa. Zamawiający jest zainteresowany także rozwiązaniami tymczasowo usprawniającymi pracę wydawnictwa w okresie realizacji prac programistycznych.

Wydawnicwto posiada także system Intranet oparty o aplikacje Google, który posiada API i którego zastąpienie innym systemem zaplecza intranetowego dla działalności zaplecza wydawnictwa lub którego integracja jest przedmiotem niniejszego zapytania. Opisy istniejących funkcjonalności oraz instrukcje obsługi są ,dostępne tutaj:

https://sites.google.com/a/wieczorna.pl/radiotelewizja/

Pytania na temat już posiadanych zasobów w wydawnictwie nalezy składać na adres: adam.fularz(małpa)wieczorna.pl lub po uzgodnieniu rozmowy telefoniczej korespondencją email, pod tel. 604443623 w godz. 9-17 w dni robocze.

Termin składania ofert

Oferty i zapytania przyjmujemy na bieżąco. Przed zakończeniem terminu zbierania ofert roześlemy informacje do potencjalnych wykonawców o zbliżającym się terminie zakończenia przyjmowania ofert.

Opis treści zapytania ofertowego i przykładowej umowy

 

Dokumenty i specyfikacja zapytania ofertowego znajduje się pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/0B3EXKQI3nh_iR2tnLUJaR0VkT0tkSGtEbDhRTmNjU0VHRXBZ/edit?usp=sharing

W przypadku trudności technicznych z dostępem lub pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 604443623 

Informacje o możliwości przyjmowania ofert o innych warunkach licencyjnych na oprogramowanie

Przedmiotem oferty może być też udzielenie licencji użytkowania na wdrożony w ramach projektu system wydawniczy posiadający wzkazane możliwości bądź posiadający możliwości rozbudowy o wskazane funkcjonalności. System ten nie może być gorszy niż rozwiązania już obecnie posiadane przez wydawnictwo (paywall, sieć społecznościowa, hosting audio/video/foto, system cmf z możliwą konfigurają multisite, system intranet o funkcjonalnościach opisanych w załączonym linku). Oferowany system musi w całości działać na ekranach o różnych wielkościach wyświetlaczy. Należy składać również takie oferty- ich ocena formalna zostanie wydana po konsultacji z instytucją kontrolującą projekt.

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2014

na dostawę i wdrożenie modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu Wieczorna.pl w ramach zadania wykonania i wdrożenia serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki.

Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu Wieczorna.pl w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie portalu dla teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki” zawierający moduł finansowo-księgowy, fakturowania, formularzy i umów elektronicznych, w tym także rozliczenia z Profilu Młodego Twórcy. Moduł ERP będzie przeznaczony do obsługi rozliczeń dokonywanych z użytkownikami portalu Wieczorna.pl.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zapytania ofertowego znajdą Państwo w poniższej dokumentacji (Dokumenty do pobrania - pobieranie rozpocznie się po kliknięciu na nazwę dokumentu):

Zaproszenie do składania ofert
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z wykonawcą (uzupełnia Zamawiający)
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy

Wszystkie dokumenty do pobrania w jednym pliku - link

 

Zapraszamy do niezwłocznego złożenia oferty!

 

 

Informacja o możliwości negocjacji warunków planu umowy

 
Szanowni Państwo,
 
Uaktualnienie: w związku z pytaniami informuję, iż wiążąca prawnie jest dopiero umowa podpisana z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Przedstawione ceny mogą mieć charakter informacji handlowej,  i nie są one prawnie wiążące oferentów. 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku, kiedy mieliby Państwo
jakieś problemy z zgromadzenia na czas określonych dokumentów formalnych, to
istnieje możliwość ich dostarczenia w terminie późniejszym.

Z poważaniem,
 Adam Fularz
Prezes Zarządu Wieczorna.pl Sp. z o.o.
p.o. Kierownik Projektu 

Wieczorna.pl

 
 

 


 

Informacja o złożonych ofertach w zapytaniu ofertowym 3/2013 oraz 2/2013 z dn. 1. lipca 2013 g. 13:00

Treść postępowań 2 i 3:

W ramach zapytań ofertowych wpłynęły następujące oferty:
Termin nr 2:

Meetmedia: całość 40.000 PLN netto/ 49.200 PLN brutto

Termin nr 1:

Laboratorium EE: całość 503.000 PLN netto/ 618.690 PLN brutto

Studio AYA: całość 85.000 PLN netto/ 104.550 PLN brutto

Meetmedia: całość 40.000 PLN netto/ 49.200 PLN brutto

Z poważaniem,
 Adam Fularz
Prezes Zarządu Wieczorna.pl Sp. z o.o.
p.o. Kierownik Projektu 

Wieczorna.pl

 

Ocena ofert złożonych w związku z Zapytaniem ofertowym nr 3/2013

 

Nazwa Wykonawcy

Spełnienie wymagań formalnych

Kryterium nr 1

Cena oferty C [PLN]

waga 60%

Kryterium nr 2

Jakość oferty

waga 40%

Termin do 1 lipca 2013 r.

     

Meetmedia (nadesłano tylko 1 ofertę)

TAK

Meetmedia: całość 40.000 PLN netto/ 49.200 PLN brutto

nie dotyczny- wpłynęła tylko jedna oferta

Postępowanie poprzednie - unieważnione

     
   

Laboratorium EE: całość 503.000 PLN netto/ 618.690 PLN

Postępowanie unieważnione

   

Studio AYA: całość 85.000 PLN netto/ 104.550 PLN

 

Postępowanie unieważnione

   

Meetmedia: całość 40.000 PLN netto/ 49.200 PLN brutto

Postępowanie unieważnione

Najniższą ofertę w zapytaniu ofertowym nr 3/2013 złożył Wykonawca Meetmedia. opr. Adam Fularz, Prezes Zarządu Wieczorna.pl Sp. z o.o., p.o. Kierownik Projektu

 

ZATWIERDZAM: ...............Adam Fularz.....................

 

Informacja o możliwości negocjacji warunków planu umowy

 
Szanowni Państwo,
 
Uaktualnienie: w związku z pytaniami informuję, iż wiążąca prawnie jest dopiero umowa podpisana z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Przedstawione ceny mogą mieć charakter informacji handlowej,  i nie są one prawnie wiążące oferentów. 
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku, kiedy mieliby Państwo
jakieś problemy z zgromadzenia na czas określonych dokumentów formalnych, to
istnieje możliwość ich dostarczenia w terminie późniejszym.

Z poważaniem,
 Adam Fularz
Prezes Zarządu Wieczorna.pl Sp. z o.o.
p.o. Kierownik Projektu 

Wieczorna.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2013 na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuk

 

Źródło finansowania zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej publikacji internetowej, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia stanowi ponowienie postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2013, które zostało unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 

Ze względu na fakt, że dzień 30 czerwca 2013 r. przypada na niedzielę, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 1 lipca 2013 r. do g. 12.00.

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2013- Kredyt inwestycyjny dla Radiotelewizji

Źródło finansowania zamówienia

m.in. zabezpieczenie na bonach wymiennych Radiotelewizji wymienialnych na sekundy czasu reklamowego. Promesa warunkowa.

———————————————————–

Zaproszenie do złożenia oferty-Zapytanie ofertowe nr 8/2013 – produkcja kontentu dla kanału Radiotelewizja

———————————————————–

Archiwum zamówień i postępowań

 

Od lat wydawnictwo "Wieczorna.pl" wydaje rozmaite publikacje. Pierwszą witryne web utworzyłem około 1994 roku. Dziś - moje skromne wydawnictwo oferuje przegląd wielu publikacji lokalnych, poświęconych głównie lokalnej historii. 

  Plan wydawniczy Merkuriursz Polski 2014 r. - Dział Historia        
Gazeta Zielonogórska dodatek Port Lotniczy            
Gazeta Zielonogórska dodatek Transport            
Gazeta Zielonogórska dodatek Sztuka            
Gazeta Zielonogórska dodatek Starożytności            
Gazeta Zielonogórska dodatek Opinie            
Gazeta Zielonogórska dodatek Gospodarka            
Gazeta Zielonogórska dodatek Kolej Miejska            
Wieczorna Dział Opinii            
Wieczorna Opinie i historia            
Wieczorna dodatek Finanse            
Schlesische Zeitung            
Liegnitzer Zeitung            
Gazeta Zamojska            
Gazeta Świnoujska            
Gazeta Kielecka            
Gazeta Kaszubska            
Gazeta Elbląska            
Gazeta Bialskopodlaska            
Danziger Zeitung Magazyn Historia            
Danziger Zeitung Magazyn Ekonomiczny            
Plan Wydawniczy 2014- Gazety            
Od Żaganny do Popiela II. Finis Lechiæ. Nowa publikacja lokalna.